Громадська та культуротворча діяльність української діаспори в країнах Балтії (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)

Дата
2023
Автори
Миронюк Олена Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У досліджені висвітлюється громадська та культуротворча діяльність української діаспори в країнах Балтії, у контексті відродження та розвитку їхнього культурного та духовного життя. У роботі особлива увага приділена культурно-освітньому та правовому аспектам функціонування української діаспори в Балтійських країнах. Проаналізовано основні етапи становлення діаспори в країнах Балтії. Для цього було використано українські та міжнародні законодавчі акти, які регламентують питання національних меншин та громадських організацій, зокрема. Розкрито концептуальні засади особливостей створення та функціонування українських культурних громадських організацій та етнографічних товариств на території балтійських країн. Як результат, це дало змогу зрозуміти етапи становлення українських об’єднань та організацій. Ключові слова: Україна, Латвія, Литва, Естонія, країни Балтії, Балтійські країни, національна меншина, етнополітика, громадські організації, преса, громадсько-політична активність, асиміляція, міграція, фольклор, національна спадщина, церква.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Миронюк О. Ю. Громадська та культуротворча діяльність української діаспори в країнах Балтії (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) : дис. ... д-ра філос. : 032 Історія та археологія / Миронюк Олена Юріївна. – Київ, 2023. – 232 с.
Зібрання