Психологія рефлексивної компетентності особистості

Дата
2017
Автори
Савченко Олена Вячеславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Здійснено аналіз структурної організації, функціонування та становлення рефлексивної компетентності як самостійного феномену і складової системи досвіду особистості. Розроблено та емпірично верифіковано модель структурно-функціональної організації рефлексивної компетентності особистості як інтегративного утворення, що відповідає принципам багаторівневої (когнітивний, метакогнітивний, особистісний рівні) та багатокомпонентної (інформаційний, інструментальний, оцінно-мотиваційний і поведінковий компоненти) організації, забезпечує реалізацію системних, інтегративних і предметно-практичних функцій. Визначено місце рефлексивної компетентності у системі рефлексивного досвіду особистості. З’ясовано її вплив на реалізацію рефлексивності як загальної здатності, на властивості особистісного досвіду та компетентність у навчальній діяльності. Встановлено, що рефлексивна компетентність забезпечує економне використання ресурсів і контролює рівень складності форм рефлексивної активності у процесі вирішення об’єктивних та суб’єктивних суперечностей у проблемних ситуаціях. Доведено, що рефлексивна компетентність має статус метакомпетентності, оскільки рівень її сформованості визначає рівень досягнень особистості у навчальній діяльності. Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, рефлексія, рефлексивність, рефлексивна компетентність, рефлексивний потенціал, рефлексивна активність, рефлексивний досвід, особистісний досвід.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Савченко О. В. Психологія рефлексивної компетентності особистості : автореф. дис. ... док. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Савченко Олена Вячеславівна. - Київ, 2017. - 40 с.
Зібрання