Релігійні почуття: сутність та особливості прояву

Дата
2016
Автори
Предко Денис Єрофейович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вперше у вітчизняній дослідницькій думці проведено релігієзнавчий аналіз сутнісних характеристик релігійних почуттів в єдності їх структурних та функціональних характеристик. На значному джерельному матеріалі виявляються різноманітні підходи до осмислення даного концепту. Розгляд релігійних почуттів у контексті переживання як «проживання», прояву та осмислення засвідчив їх багаторівневий, поліфункціональний характер. Проаналізовано різні моделі виникнення релігійних почуттів, у контексті яких подається авторський підхід, що ґрунтується на феномені агонального як складовій гри. Розкрито різні підходи до структурованості релігійних почуттів; при цьому звернено увагу на такі їх складові як передчуття та вчування, завдяки яким формується почуттєвий досвід. Досліджено співвідношення понять «космічне релігійне почуття», «трансперсональні переживання», «пік-переживання» та «релігійні відчуття», «релігійні почуття». Зазначається, що до найбільш визначальних характеристик релігійних почуттів відносяться: амбівалентність, сенсожиттєва спрямованість, синергізм, емпатійність. Відстежено корелятивний зв’язок між сприйняттям образу Бога та видами почуттів. Встановлено, шо релігійні почуття мають різні форми прояву (духовність, деструктивність) та значний моральнісно-духовний потенціал, який залежить як від відношення людини до сакрального статусу релігійного об’єкта, так і її рівнів відповідальності. З’ясовано особливості релігійних почуттів у контексті презентації духовності українців.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Предко Д. Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : 09.00.11 – релігієзнавство : автореф. дис. ... канд. філос. наук / Предко Денис Єрофейович. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання