Теорія нормалізації в табличних базах даних

Дата
2016
Автори
Пузікова Анна Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена аксіоматикам функціональних і багатозначних залежностей в табличних базах даних, а також нормальним формам з другої по четверту. Побудовано математичні доведення відомих класичних результатів в теорії реляційних баз даних про повноту аксіоматики Армстронга для функціональних залежностей і повноту аксіоматики для функціональних і багатозначних залежностей, які задовольняють стандартним вимогам строгості та повноти математичного доведення. Встановлено критерії повноти для кожної з аксіоматик. Доведена незалежність складових аксіоматики Армстронга. Побудована алгебра функціональних залежностей, операції якої визначені відповідно до складових аксіоматики Армстронга. Побудова цієї алгебри дозволяє формулювати результати щодо властивостей аксіоматики Армстронга на алгебраїчній мові. Побудовано фрагмент математичної теорії нормалізації щодо нормальних форм 2-4 порядків. На основі аналізу першоджерел та власних результатів встановлені логічні зв’язки між означеннями класичних та основних некласичних нормальних форм (НФ). Показана нееквівалентність двох означень проективно-з’єднувальної (PJ/NF) НФ, запропонованих Фейгіним (Ronald Fagin). Ключові слова : таблична база даних, теорія нормалізації, функціональна залежність, багатозначна залежність, нормальна форма.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Пузікова А. В. Теорія нормалізації в табличних базах даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Пузікова Анна Валентинівна. - Київ, 2016. - 24 с.
Зібрання