Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro

Дата
2017
Автори
Будаш Галина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Перспективними джерелами отримання кардіоміоцитів є стовбурові клітини з плюрипотентними властивостями, а саме ембріональні стовбурові клітини та індуковані плюрипотентні клітин. Дисертаційна робота присвячена визначенню особливостей проліферації та диференціювання ембріональних та індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші в кардіоміоцити в умовах впливу різних факторів диференціювання. Досліджено вплив щільності посіву клітин, часу прикріплення ембріоїдних тілець до поверхні та рухливості клітин в суспензії під час формування ембріоїдних тілець. Виявлено, що найбільш ефективним методом диференціювання, як для ембріональних стовбурових клітин, так і для індукованих плюрипотентних стовбурових клітин, є метод диференціювання в суспензійній культурі з постійним перемішуванням. Вперше доведено синергічний ефект додавання до культурального середовища аскорбінової кислоти разом з QS11. Одержано пріоритетні дані щодо оптимальних термінів додавання циклоспорину. Розроблено схему підвищення ефективності диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити миші. Ключові слова: індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, ембріональні стовбурові клітини, диференціювання стовбурових клітин, кардіоміоцити, циклоспорин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Будаш Г. В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, n- та s-вмісних вуглецевих волокон : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 цитологія, клітинна біологія, гістологія / Будаш Галина Володимирівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання