Проблеми перекладу українською мовою політичних статей у китайських ЗМІ на тему «Війна в Україні»

Дата
2023
Автори
Москаленко Діана Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Отже, в даній роботі було розкрито значущі труднощі, з якими можна стикнутися під час перекладу політичних статей з китайської мови на українську. Однак, завдяки аналізу цих проблем та пошуку шляхів їх вирішення, можна зробити кілька важливих висновків. Початковою складністю під час перекладу політичних статей є відсутність відповідних еквівалентів української мови для китайських термінів та понять, або ж навпаки – відсутність конкретних понять пов’язанних з війню в Україні в китайській мові. Це може виникати через різницю в культурних, історичних та політичних контекстах. Для вирішення цієї проблеми рекомендується ширше використовувати пошук аналогів української мови, а також робити додаткові дослідження з метою з'ясування значення термінів. Іншою складністю є відтворення стилістичних особливостей та нюансів оригінального тексту. Політичні статті часто мають свою специфіку, що вимагає точного передачі мовного стилю та тону. Це може бути складним завданням при перекладі на іншу мову. Однак, ретельний аналіз тексту та робота над збереженням стилістичної цілісності можуть сприяти досягненню більш точного та виразного перекладу. Наступна складність полягає у відображенні культурних та історичних контекстів, які часто присутні в політичних статтях. Культурні розбіжності між Китаєм та Україною можуть ускладнювати точне розуміння та передачу інформації. Для розв'язання цієї проблеми важливо використовувати інтеркультурну комунікацію та консультуватися з експертами, які мають знання про обидві культури. Ще одним методом вирішення проблем перекладу китайських політичних статей є використання контексту та додаткових джерел інформації. За допомогою контексту перекладач зможе зрозуміти суть окремих висловлювань або виразів. Користуючись додатковими джерелами інформації, перекладач може вивести правильний переклад того чи іншого терміну, насамперед варто користуватия словником, де можна знайти переклад та значення певного виразу. Отже, проблеми перекладу політичних статей китайських ЗМІ на тему «Війна в Україні» може викликати досить об’ємну кількість проблем та труднощів, але користуючись методами вирішення цих проблем можна отримати точний і правильний переклад, а також підвищити свою компетенцію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Москаленко Д. С. Проблеми перекладу українською мовою політичних статей у китайських ЗМІ на тему «Війна в Україні» : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Москаленко Діана Сергіївна. – Київ, 2023. – 48 с.