Лінгвомедійні характеристики інформаційно-аналітичних інтернет-текстів

Дата
2016
Автори
Хан Ксенія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню лінгвомедійних характеристик російськомовних інформаційно-аналітичних інтернет-текстів. У роботі визначено відмінні риси інтернет-текстів, здійснено функціонально-жанровий опис та встановлено типологічні відмінності інформаційно-аналітичних медіатекстів. Унаслідок аналізу мовного матеріалу встановлено лінгвомедійні особливості, їхні функції та форми об'єктивації. Аналіз текстів проведено з урахуванням комунікативних, когнітивних, соціо-, прагма-, психолінгвістичних, лінгвориторичних та інших факторів. У дослідженні приділено увагу візуальним компонентам, контактовстановлювальним прийомам, лінгвомедійним засобам об'єктивізації та суб'єктивізації висловлювання, розглянуто категорію автора, представлено характеристику загальних лінгвістичних тенденцій сучасного медіадискурсу на прикладі інформаційно-аналітичних інтернет-текстів. Результати дослідження свідчать про наявність відносно сталого комплексу лінгвомедійних характеристик інформаційної аналітики, що підтверджує її позицію як окремого типу медіатекстів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Хан К. О. Лінгвомедійні характеристики інформаційно-аналітичних інтернет-текстів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 - російська мова / Хан Ксенія Олександрівна. - Київ, 2016. – 266 с.
Зібрання