Оцінка якісного стану підземних вод водоносного горизонту зони тріщинуватості порід архею-протерозою у басейні Південного Бугу

Дата
2023
Автори
Питель Антон Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В процесі дослідження з’ясувалося, що мінералізація та макрокомпонентний склад вод водоносного горизонту тріщинуватої зони кристалічних порід у басейні Південного Бугу неоднорідні та підпорядковуються природній гідрохімічній зональності. Так, мінералізація вод змінюється від 0,35 до 1,1 г/дм3 з півночі на південь, а їх хімічний склад змінюється від гідрокарбонатного до сульфатного в південно-східному напрямку. Більшість підземних вод водоносного горизонту в породах архею-протерозою відповідає чинному нормативу якості за показником сухого залишку (вміст розчинних солей < 1 г/дм3). Перевищення нормативу спостерігається у водах Бандурського родовища підземних вод, розташованого біля с. Бандурка Миколаївської області. Це найпівденніше родовище з наявних для проведення дослідження, тому, враховуючи той факт, що на всій території досліджень впевнено проявляється гідрохімічна зональність, можна зробити припущення, що південніше широти с. Бандурка підземні води також мають мінералізацію більшу 1 г/дм3. Встановлено, що головним чинником формування якості води є кліматичний фактор. При цьому доведено, що мінералізація опадів вкрай мала, а їх хімічний склад практично не змінюється на території басейну Південного Бугу, а отже, якісний стан опадів не впливає на якісний стан підземних вод. Залежність хімічного складу та мінералізації підземних вод від складу водовмісних порід встановлена не була. Натомість, головним чинником формування якісного стану підземних вод була визначена кількість опадів. Разом з тим, південно-східна частина області досліджень наближена до регіонів, де ведуться активні бойові дії, які зумовлюють можливість хімічного або радіаційного забруднення поверхневих вод, тому в разі надзвичайної ситуації поширені там високомінералізовані підземні води можуть бути розглянуті для використання за умов залучення сучасних технологій очищення води.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Питель А. А. Оцінка якісного стану підземних вод водоносного горизонту зони тріщинуватості порід архею-протерозою у басейні Південного Бугу : 103 Науки про Землю / Питель Антон Андрійович. - Київ, 2023. - 48 с.