Осмислення цивілізаційного підходу в історичному процесі

Дата
2020
Автори
Вакуленко Богдан
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає у доведенні необхідності обґрунтування та перспективності застосування основних понять та ідей цивілізаційного підходу в дослідженні історичного процесу. У ході дослідження здійснено теоретико-методологічний аналіз виникнення і змісту поняття „цивілізація”, як базового; розкрито зміст поняття „цивілізація” як стану суспільного утворення і процесуальну його інтерпретацію; розкрито сутність цивілізаційного підходу, за допомогою осмислення робіт основних представників М. Данилевського, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнбі; обґрунтувано плідність цивілізаційного підходу в осмисленні історичного процесу; проведено аналіз основних робіт класиків цивілізаційного підходу з метою виявлення сутності базових понять і принципів історичного розвитку через призму цивілізаційного підходу; розкрито цивілізаційні аспекти динамізму і сталості суспільства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Вакуленко Б. Осмислення цивілізаційного підходу в історичному процесі : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Вакуленко Богдан. - Київ, 2020. - 71 с.