Цифрова трансформація регіонів в Україні

Дата
2022
Автори
Кожолянко Ігор Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У проведеному дослідженні було розглянуто теоретичні засади цифрової трансформації, вивчено сучасні практики цифровізації регіонів, проаналізовано вплив цифрової трансформації регіонів на економічний розвиток України. Вивчення теоретичних засад та успішних практик цифрової трансформації регіонів дозволило розробити модель цифрової трансфнами було зроблено наступні висновки. XXI століття - епоха цифрових перетворень. Соціально-економічний розвиток держави наразі можливий лише за активного впровадження цифрових технологій. Сучасні тенденції змінюють класичні відносини держави і суспільства, держави та окремого громадянина, традиційні економічні відносини, що викликає глибокі зрушення та тектонічні зміни. Ми живемо в унікальний час трансформації суспільства і економіки: їх переходу в цифрову еру.Цифрова трансформація створює потребу в нових формах взаємодії держави та суспільства. В роботі було визначено основні принципи цифрової трансформації економіки, дотримання яких є необхідним для максимально ефективного використання переваг, що надає цифровізація, зокрема: принцип цілісності, поетапності, вангардності, інноваційності, адаптивності, простоти (доступності).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Кожолянко І.А. Цифрова трансформація регіонів в Україні : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Кожолянко Ігор Анатолійович. - Київ, 2022. – 50 с.