Державний переворот як політичне явище

Дата
2017
Автори
Меженська Олена Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене дослідженню такого політичного явища як державний переворот. Узагальнено та систематизовано наукові праці в яких дослідники, від античності до сьогодення, розглядають питання захоплення та зміни влади в державі. Висвітлено еволюцію політичної думки щодо державного перевороту як способу боротьби за владу в державі. Дістало подальшого розвитку обґрунтування та тлумачення поняття державний переворот як явища політики, пов’язаного із процесами боротьби за владу в державі. Уточнено його сутність, змістовне навантаження та політичний характер. Виокремлено особливості державного перевороту які відрізняють його від інших насильницьких форм і способів політичної боротьби та їх прототипів. Розкрито об’єктивні та суб’єктивні передумови та причини державних переворотів, його основні структурні та процедурні фактори. Систематизовано наслідки державних переворотів, що мали місце в політичній історії, уточнено їх зміст із урахуванням особливостей сучасного суспільства. З урахуванням визначених особливостей, специфіки та наслідків державних переворотів запропоновано комплексну їх типологію. Досліджено співвідношення державного перевороту із такими складовими політичного процесу, як політичний конфлікт та політичне насилля. Зауважується, що процес становлення нової влади здійснюється в антиконституційний спосіб, порушує або обмежує права людини та громадянина й інші правові норми визначені та закріплені у суспільстві, а процес її легалізації пов'язаний із зміною правового поля, порушенням прав людини та громадянина що призводить до політико-правових наслідків. Ключові слова : державний переворот, двірцевий переворот, військовий переворот, бунт, змова, заколот, путч, пронунсіаменто, захоплення влади, революція, політичне насилля, політичний конфлікт, політичне явище.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Меженська О. В. Державний переворот як політичне явище : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 політичні інститути та процеси / Меженська Олена Володимирівна. - Київ, 2017. - 24 с.
Зібрання