Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей

Дата
2016
Автори
Попов Георгій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є комплексним дослідженням, присвяченим проблемам місця та ролі прокуратури України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей. У роботі розкрито питання: захисту прокурором прав і свобод дітей поза межами кримінального судочинства; процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених неповнолітніми; підтримання публічного обвинувачення прокурором у справах вказаної категорії; діяльності органів прокуратури у сфері запобігання злочинності неповнолітніх; нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Обґрунтовується позиція щодо актуальності існування в сучасних умовах повноважень прокурора поза межами кримінального судочинства і вказується, що така діяльність органів прокуратури є одним із засобів забезпечення реалізації ст. 3 Конституції України, в якій визначено: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Увагу також приділено формуванню пропозицій стосовно оптимізації роботи органів прокуратури України у сфері захисту прав і свобод дітей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
26 Цивільна безпека , 262 Правоохоронна діяльність
Бібліографічний опис
Попов Г. В. Прокуратура України у державному механізмі захисту прав і свобод дітей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Попов Георгій Володимирович. - Київ, 2016. - 38 с.
Зібрання