Прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей та класифікація порід-колекторів за комплексом каротажних та петрофізичних даних (на прикладі відкладів верхнього та середнього карбону приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини)

Дата
2023
Автори
Антонюк Віталій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі, що полягає в прогнозуванні фільтраційних та ємнісних властивостей, а також класифікації порід геологічного розрізу за колекторськими властивостями при використанні комплексу каротажних та петрофізичних даних, що реалізовано на прикладі відкладів верхнього та середнього карбону приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини. Ключові слова: коефіцієнт проникності, структура пустотного простору, петрофації, породи-колектори, петрофізика, каротаж, фізика порід.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Антонюк В.В. Прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей та класифікація порід-колекторів за комплексом каротажних та петрофізичних даних (на прикладі відкладів верхнього та середнього карбону приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... д-ра філос. : 103 Науки про Землю / Антонюк Віталій Вікторович. - Київ, 2023. - 174 с.
Зібрання