Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України

Дата
2017
Автори
Стрілько Валентина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем реалізації нотаріальних правовідносин у міжнародному приватному праві України, в ході якого висвітлено сучасний стан нотаріальних правовідносин з іноземним елементом, методологію дослідження, поняття, ознаки та правову природу таких правовідносин, особливості прояву іноземного елементу в нотаріальних правовідносинах. Розкрито поняття, ознаки, принципи та структуру нотаріального процесу з іноземним елементом. Висвітлено порядок вчинення нотаріальних процесуальних дій на кожній стадії нотаріального провадження з іноземним елементом. Визначено підстави та межі застосування нотаріусом норм праваіноземної держави. Пропонується авторське визначення понять «нотаріальні правовідносини в міжнародному приватному праві України», «нотаріальне провадження з іноземним елементом», а також нові дефініції «квазііноземний елемент», «колізійна прив’язка «закон країни нотаріуса» (lex notary). Проаналізовано недоліки законодавства України у сфері нотаріальних правовідносин з іноземним елементом та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень Конституції України, законів України «Про нотаріат» та «Про міжнародне приватне право».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Стрілько В. Ю. Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Стрілько Валентина Юріївна. - Київ, 2017, - 23 с.
Зібрання