Застосування частотно-позиційного аналізу для стиснення природномовних текстів

Дата
2021
Автори
Стречень Матвій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Виконано загальний огляд вже існуючих реалізацій алгоритму, побудовано власні реалізації, зроблено аналіз отриманих результатів роботи алгоритму, результати проілюстровано відповідними таблицями. Отримані результати можна використати як фундамент для гіпотез щодо ймовірних напрямків подальшого покращення стискальної ефективності при роботі з природномовними текстами, а описані методи можуть бути застосовані для оптимізації текстів з властивостями, подібними до властивостей природномовних текстів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Стречень М. В. Застосування частотно-позиційного аналізу для стиснення природномовних текстів : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Стречень Матвій Володимирович. - Київ, 2021. - 46 с.