Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України

Дата
2017
Автори
Андрусяк Ірина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі обґрунтовано виділення інноваційної складової сталого розвитку поруч з базовими економічною, соціальною, екологічною складовими концепції. Аргументовано необхідність інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки, виділено його компоненти: науково-технічну, інституційну, маркетингову, інвестиційну та освітньо-інформаційну. Систематизовано методичний інструментарій оцінювання рівня сталого розвитку економіки. Проаналізовано світові тенденції формування інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки. Визначено рейтингові позиції України за складовими сталого розвитку та виявлено головні проблеми формування інноваційного забезпечення сталого розвитку національної економіки. Запропоновано методичний підхід рейтингового оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки та побудовано рейтинг двадцяти країн світу за Індексом інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки. Визначено рекомендації щодо імплементації кращих практик світового досвіду реалізації концепції сталого розвитку для України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Андрусяк І. В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Андрусяк Ірина Володимирівна. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання