Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін

Дата
2016
Автори
Лактіонова Анна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі запропоновано і обґрунтовано підхід філософії дії та активності задля переосмислення проблематики теоретичних і практичних філософських дисциплін, виявлення його узагальнення в якості філософської дисципліни. При цьому доведена концептуальна пов'язаність буття з активністю людини, взаємно доповнювальний характер стосунку між сущим та належним, чинність особистісної тотожності в досвіді дієвців, виокремленні суттєві ознаки усвідомлення, розроблений концепт перцепційної активності, з’ясовані переваги інтеграції основних стратегій обґрунтування знання. Зміст знання суміщає аспекти пропозиції, досвіду та вміння, а обґрунтування певного змісту в статусі знання забезпечується його здійсненністю. Розрізнені лінії сучасного прагматизму. Затверджені переваги настанови мінімалізму. Переосмислена методологічна вагомість категорії «нормативність», її регулятивна і конститутивна функції виявлені не в термінах пріоритетності, а як такі, що взаємно супроводжують і доповнюють одна іншу. Представлена стадіальна структура феномену «лінгвістичного повороту», затверджена надлишковість категорії «значення». Концепт «спільносвіт» розглянутий як «мозаїка» перформаційних інституцій. Здійснено порівняльний аналіз індивідуальних та спільних дій на тлі індивідуальної та спільної раціональності. Моральна епістемологія та епістемологія чеснот вписані в контекст практичної філософії, дисциплінарне поле якої є методологічно принципово відкритим.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Лактіонова А. В. Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін : автореф. дис. ...д-ра філос. наук : 09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури / Лактіонова Анна Валеріївна. - Київ, 2016. – 37 с.
Зібрання