Пізнавальний потенціал змішаного дизайну в аналізі медіа-документів

Дата
2020
Автори
Айзенберг Анна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна магістерська робота присвячена оцінці пізнавального потенціалу змішаного дизайну в соціологічних дослідженнях Інтернет медіа-документів. Зроблено теоретичний опис типологій дослідницьких дизайнів із деталізацією особливостей вибору виду змішаного дизайну та роботи з ним. Здійснено детальний огляд методів контент-аналізу та дискурс-аналізу для окреслення їх можливого потенціалу в разі поєднання в межах одного дизайну дослідження. Запропоновано стратегію вичення Інтернет медіа-документів на основі тріангуляційного змішаного дизайну із поєднанням контент-аналізу та дискурс-аналізу, окреслено пізнавальні можливості такого підходу. В рамках практичної частини роботи реалізовано описаний в теоретичній частині підхід із застосуванням змішаного дизайну для дослідження Інтернет медіа-документів (медіа-дописів) про сучасну реформу освіти в Україні із застосуванням контент-аналізу та дискурс-аналізу. За результатами дослідження вдалось довести ширші пізнавальні можливості такого типу дизайну, порівнянно із дизайном, де використовується лише один метод.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Айзенберг А. І. Пізнавальний потенціал змішаного дизайну в аналізі медіа-документів : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Айзенберг Анна Ігорівна. - Київ, 2020. - 99 с.