Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції.

Дата
2016
Автори
Тройніч Костянтин Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці методу інверсії комплексу даних сейсморозвідки та гравірозвідки за допомогою геофізичної томографії із залученням всієї наявної геологічної інформації та результатів інтерпретації даних попередніх геофізичних та петрофізичних досліджень в якості апріорної інформації. Основні результати проведених досліджень мають таку наукову та прикладну новизну: 1. Розроблено новий методологічний підхід комплексної інверсії геофізичних даних із залученням моделювання петрофізичних властивостей. 2. Вдосконалено метод сейсмічної променевої томографії для можливості обробки великих масивів сейсмічних даних. 3. Вперше розроблено метод інверсії гравітаційних даних на основі методу одночасної ітеративної реконструкції (SIRT). 4. Вперше введено блочну систему лінійних алгебраїчних рівнянь для комплексу гравітаційних та сейсмічних даних, яка дозволяє виконувати комплексну томографічну інверсію з використанням повільності поздовжніх хвиль як шуканого параметру. 5. Вперше розроблено метод комплексної томографічної інверсії даних сейсмо- та гравірозвідки на основі методу одночасної ітеративної реконструкції (SIRT).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Тройніч К. С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції.: дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 – геологічна інформатика / Тройніч Костянтин Сергійович. - Київ, 2016, - 124 с.
Зібрання