Політична відповідальність уряду в сучасних демократіях

Дата
2021
Автори
Ткаченко Анна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні було з’ясовано особливості політичної відповідальності уряду в сучасних демократіях. Поняття політичної відповідальності уряду ґрунтується на характерній для демократичної системи ознаці розподілу державної влади. Політична стабільність та ефективність залежить від збалансованості системи стримувань і противаг, важливою частиною якої є інститути політичної відповідальності. Тому з’ясування особливостей політичної відповідальності уряду за різних форм державного правління дає можливість виокремити шляхи імплементації інститутів відповідальності через норми конституції демократичних державах. Щоб виокремити чинники, які впливають на політичну відповідальність уряду, ефективність його діяльності необхідно дослідити різні рівні політичної відповідальності, зокрема щабель взаємодію з громадянським суспільством. У даній роботі політична відповідальність досліджується на прикладі конкретного органу державної влади – уряду. Питання політичної відповідальності уряду розглядалося з позиції механізму у системі стримувань і противаг між гілками влади та як засіб взаємного впливу держави і громадянського суспільства. При виконанні дослідження було узагальнено теоретичні засади дослідження політичної відповідальності уряду як атрибуту демократії, виокремлено та досліджено інститути політичної відповідальності уряду за різних форм державного правління,виокремлено інструменти забезпечення відповідальності уряду перед громадянським суспільством.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Ткаченко А. Політична відповідальність уряду в сучасних демократіях : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Ткаченко Анна. - Київ, 2021. – 50 с.