Розвиток креативності особистості у середньому шкільному віці

Дата
2021
Автори
Панасюк Анна Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи проаналізовано теоретичні аспекти креативності особистості в середньому шкільному віці. Виявлено рівень розвитку особистісної креативності в експериментальній та контрольній групах школярів. Проаналізовано методи та способи створення середовища, що розвиває креативність за вітчизняними та зарубіжними джерелами Створено тренінгово - ігрову програму для розвитку креативності школярів. Констатовано, що в сучасній психології й педагогіці не існує єдиної структури або моделі креативності, проте в усіх моделях зроблено акцент на важливості особистісних рис. Головними чинниками у розвитку творчих здібностей школярів є особливості психічного розвитку самої дитини, її схильність чи генетичні дані. Стиль викладання та методики навчання педагогів, особливо важить індивідуальність самого вчителя, чи є він сам креативною особистістю чи ні. Важливим є також сімейне середовище, традиції та ставлення до оригінальності дитячої особистості, підтримка прагнень та інтересів школяра. Створення для розвитку креативності дитини спеціального середовища. В усіх перелічених способах та діяльностях, що розвивають творчі навички тим чи іншим чином задіяна гра. Тому, після аналізу великої кількості джерел, було створено програму для розвитку творчих здібностей школярів, шляхом підбору сучасних настільних ігор, що розвивали б дивергентне мислення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Панасюк А. М. Розвиток креативності особистості у середньому шкільному віці : кваліфікаційна робота бакалавра : 053 Психологія / Панасюк Анна Михайлівна. - Київ, 2021. - 100 с.