Халконовмісні калікс[4]арени як модулятори транспорту Са2+ та електронно-транспортного ланцюга мітохондрій

Дата
2023
Автори
Гусак Владислав Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі був проведено дослідження впливу халконовмісних калікс[4]аренів С-1012, С-1024 та С-1011 на активність електронно-транспортного ланцюга мітохондрій, процеси транспорту Ca2+ через внутрішню мембрану мітохондрій та генерацію активних форм кисню мітохондрійному матриксі. Встановлено, що досліджувані сполуки пригнічують окиснення NADH та FADH2 в дихальному ланцюзі, гальмують транспортні процеси пов’язані з іонами Са2+ на внутрішній мембрані мітохондрій та значно збільшують генерацію активних форм кисню в ізольованих мітохондріях гладенького м’яза матки. Сила даних ефектів залежала від кількості халконових угрупувань на нижньому вінці чаші калікс[4]арену. Отримані результати можуть бути використані для створення селективних модуляторів транспортних і енергетичних процесів в мітохондріях. Ключові слова: халконовмісні калікс[4]арени, мітохондрії, електронно-транспортний ланцюг, транспорт Ca2+.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Гусак В. О. Халконовмісні калікс[4]арени як модулятори транспорту Са2+ та електронно-транспортного ланцюга мітохондрій : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Гусак Владислав Олександрович. - Київ, 2023. - 48 с.