Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного

Дата
2017
Автори
Коцюба Максим Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У цьому дослідженні було здійснено феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного, що дозволило показати яким чином сфера етичного загалом укорінена в conditio humana, завдяки залученню феноменологічної методології у дослідженні такого специфічного для людини досвіду – досвіду етичного. Філософія ХХ століття характеризується великим зацікавленням до поняття досвіду аж до того, що проголошує його специфічно людським способом існування у світі. Мати досвід може тільки людини, власне тому вона і людина – унікальна істота з-поміж інших живих організмів. Й тому будь-яка філософія, що прагне описувати досвіт є свого роду антропологією, як про це зазначає О. Больнов. Поширюється така «експансія» антропології і у сферу етики, й відтепер філософи прагнуть шукати її фундамент у безпосередньому етичному досвіді. Поширеними є спроби показати конституцію моралі з людського способу буття у світі, що тягне за собою питання про стосунок етичного до сonditio humanа. Методологія «спеціальної» філософської антропології здатна показати та увиразнити такий фундаментальний для людини стосунок. Так, приміром, ми це вбачаємо передусім у концепціях М. Шелера, Г. Плеснера, Т. Ренча та О. Больнова, які можуть прояснити вкоріненість досвіду етичного у людській ситуації. Проте, окрім спеціальних досліджень М. Шелера й Т. Ренча немає таких, які б виокремили та показали це. Натомість М. Шелер ілюструє як можливе таке дослідження, але із залученням феноменологічної методології. Феноменологія, як метод, що дозволяє споглядати сутностей є тією настановою, яка здатна показати справжнє етичне у межах самого й безпосереднього досвіду. Здійснити описи такого досвіду феноменологія може двома способами : перший – через описи яким чином можна споглядати цінності, а другий – описавши «етичне домагання» та «відповідь» як специфічні способи існування. Ключевые слова: опыт, опыт этического, опыт Другого, этика, conditio humana, близость, инаковость, допредикативный опыт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Коцюба М. П. Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 філософська антропологія / Коцюба Максим Петрович. - Київ, 2017. - 200 с.
Зібрання