Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів

Дата
2017
Автори
Остапенко Віталій Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджуються задачі екстраполяції, інтерполяції та фільтрації лінійних функціоналів від невідомих значень гармонізованих послідовностей та процесів у випадках спектральної визначеності, а також спектральної невизначеності. Знайдено спектральні характеристики та значення похибок оцінок невідомих значень функціоналів від гармонізованих послідовностей та процесів у випадку спектральної визначеності, коли спектральні щільності таких процесів та послідовностей відомі. У тому випадку, коли спектральні щільності невідомі, а задано лише множини допустимих спектральних щільностей, знайдено формули та співвідношення, що визначають найменш сприятливі спектральні щільності та мінімаксні (робастні) спектральні характеристики оптимальних оцінок.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 111 Математика
Бібліографічний опис
Остапенко В. І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика / Остапенко Віталій Іванович. - Київ, 2017. – 27 с.
Зібрання