Відтворення евфемізмів французького політичного дискурсу в українських перекладах ( на матеріалі статей інтернет-видань)

Дата
2023
Автори
Сичік З. Р.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи полягає у дослідженні процесу відтворення евфемізмів французького політичного дискурсу в українських перекладах на основі матеріалу з політичних статей, що публікуються в інтернет-виданнях. Об’єктом роботи є евфемізми у промовах французьких політиків та способи їх перекладу українською. Предметом дослідження є методи застосування евфемії у промовах політиків, як сучасний та ефективний спосіб впливу на суспільство; засоби перекладу евфемізмів у французьких медіа текстах українською мовою. У ході дослідження розглянуто різні контексти вживання евфемізмів у французькій та українській пресі. Виявилося, що їх використання часто залежить від політичних, етичних та соціокультурних мотивів. Дослідження дозволило розуміти, як використання евфемізмів може впливати на сприйняття читачів, вони можуть змінювати емоційну реакцію, ставлення та розуміння інформації. Отримано узагальнення певних тенденцій використання евфемізмів у французькій та українській пресі, вони частіше вживаються у політичних та соціальних сферах, де знаходяться найбільш актуальні теми і найбільший інтерес громадськості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Сичік З.Р. Відтворення евфемізмів французького політичного дискурсу в українських перекладах ( на матеріалі статей інтернет-видань) : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Сичік З. Р. – Київ, 2023. – 47 с.