Система підтримки обміркованого вибору товару на основі виявлених переваг покупця

Дата
2023
Автори
Мінін Ігор Борисович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єктом дослідження є процес індивідуального вибору товару покупцем за власними перевагами під впливом реклами. Предметом дослідження є розробка програмної системи підтримки обміркованого вибору товару на основі виявлених переваг покупця. У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз існуючих методів багатокритеріального аналізу, розроблено програмне забезпечення виду системи підтримки прийняття рішень, що реалізує один із методів критеріального аналізу та надає користувачу персоналізовані рекомендації. Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, критерій обміркованого вибору, реклама товару.
In the final qualification work, an analysis of the existing methods of multi-criteria analysis was carried out, software of a kind of decision support system was developed, which implements one of the methods of criterion analysis and provides the user with personalized recommendations. Keywords: criterion, decision support system, recommendation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мінін І. Б. Система підтримки обміркованого вибору товару на основі виявлених переваг покупця : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Мінін Ігор Борисович. – Київ, 2023. – 60 с.