Дослідження механокінетики спонтанних скорочень вісцеральних гладеньких м'язів за субхронічної і хронічної дії in vivo наночастинок ZnO

Дата
2022
Автори
Дмітрієв Володимир Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи було комплексне, мультипараметричне дослідження фізіологічних механізмів скоротливої активності міоцитів вісцеральних гладеньких м’язів за дії нанорозмірного оксиду цинку. Тензометричним методом в ізометричному режимі досліджено спонтанну скорочувальну активність ізольованих кільцевих гладеньких м’язів antrum і саесum і поздовжніх гладеньких м’язів рогів матки щурів за субхронічного (30 діб) і хронічного (100 і 180 діб) навантаження in vivo водною суспензією нанорозмірного ZnO (3 мг/кг/добу). За використання методу багатопараметричного механокінетичного аналізу показано, що за дії субхронічної і хронічної дії in vivo нанорозмірного ZnO суттєво змінюються силові (Fmax, FC та FR), часові (τ0, τC і τR), імпульсні (Іmax, ІC та ІR) та швидкісні параметри (VC і VR), що дозволяє передбачити порушення як процесів надходження, так і екструзії іонів Са2+ в робочих міоцитах під час спонтанної скорочувальної активності. Встановлено, що зі збільшенням терміну навантаження організму щурів нанорозмірним ZnO спостерігається адаптація скорочувальної активності та відновлення ефективності функціонування вісцеральних гладеньких м’язів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Дмітрієв В. О. Дослідження механокінетики спонтанних скорочень вісцеральних гладеньких м'язів за субхронічної і хронічної дії in vivo наночастинок ZnO : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Дмітрієв Володимир Олександрович. - Київ, 2022. - 54 с.