Карбен-метал-амідні комплекси з термоактивованою сповільне- ною флуоресценцією в синіх органічних світлодіодах

Дата
2023
Автори
Койдан Анастасія Антонівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі досліджено фотофізичні властивості карбен-метал-амідного комплексу зі сповільненою термоактивованою флуоресценцією та використання його як емісійного шару при виготовленні органічних синіх світлодіодів. Пояснено принцип термоактивованої сповільненої флуоресценції. Надано опис методів підготовки зразків з карбен-метал-амідним комплексом, які в подальшому використано як емісійний шар у виготовлених світлодіодах. Досліджено зразки як з використанням 100% карбен-метал-амідного комплексу, так і з додаванням речовини DPEPO. Описано принципи методів вимірювання абсорбційних та фотолюмінесцентних спектрів за допомогою спектрофотометра та флуориметра, відповідно. Детально розглянуто метод визначення ефективного квантового виходу фотолюмінесценції та визначення тривалості флуоресценції досліджуваних емісійних речовин. Описано вибір архітектури та процес виготовлення органічних світлодіодів методом термічного вакуумного напилення. Представлено основні характеристики виготовлених приладів, такі як: вольт-амперна характеристика, залежність яскравості випромінювання приладу від напруги, ефективність світлодіодів за струмом та потужністю. Встановлено, що дані прилади випромінюють в діапазоні від блакитного до темно-синього світла, залежно від архітектури приладу. Зовнішня квантова ефективність виготовлених приладів становить 11-13%, що вважається високим, оскільки максимальна досягнута на даний час зовнішня ефективність синіх органічних світлодіодів на основі карбен-метал-амідних комплексів становить 17-21%. Результати досліджень підтверджують перспективність дослідження і використання даних органічних речовин для створення високоефективних синіх органічних світлодіодів. Ключові слова: сині органічні світлодіоди; карбен-метал-амідні комплекси; термоактивована сповільнена флуоресценція; абсорбційна та фотолюмінесцентна спектроскопія; термічне вакуумне напилення; ефективний квантовий вихід фотолюмінесценції; тривалість флуоресценції; електролюмінесценція; зовнішня квантова ефективність органічного світлодіода.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Койдан А.А. Карбен-метал-амідні комплекси з термоактивованою сповільненою флуоресценцією в синіх органічних світлодіодах : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Койдан Анастасія Антонівна. - Київ, 2023. - 52 с.