Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана

Дата
2017
Автори
Петленко Ірина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено комплексний історико-філософський аналіз філософської спадщини С. Радхакрішнана, зокрема, його праць з історії індійської філософії, виявлено її теоретичний потенціал у сучасних методологічних історико-філософських дослідженнях. Визначено ступінь дослідженності індійської спадщини європейськими та індійськими науковцями в хронологічних межах ХІХ – поч. ХХ ст., які здебільшого займалися перекладами текстів та аналізом вчень, представлених індійськими мудрецями періоду стародавності та середньовіччя. З’ясовано, що вчення даршани веданта (зокрема адвайта Шанкари) та неоведантизм, а також європейська модерна філософія стали теоретичними витоками філософських поглядів С. Радхакрішнана. Здійснено експлікацію історико-філософської концепції індійської філософської думки С. Радхакрішнана. Вказано, що вона має наступні складові: теоретична основа, періодизація, рубрикація, конкретне застосування в описуваннях кожного окремого вчення та джерелознавча складова. Визначено її методологічний потенціал в його проекті філософії – «вічна релігія». Ключові слова: індійська філософія, історія індійської філософії, С. Радхакрішнан, періодизація індійської філософії, «вічна релігія».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Петленко І. В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 історія філософії / Петленко Ірина Валеріївна - Київ, 2017. - 18 с.
Зібрання