Атомна структура розплавів алюмінію з 3d- металами (Mn, Fe, Co, Ni, Cu) та кремнієм

Дата
2018
Автори
Роїк Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовано вплив природи та вмісту 3d-металу на формування структури розплавів Al-ПМ (ПМ = Mn, Fe, Co, Ni, Cu). Показано присутність у розплавах хімічного локального впорядкування, утвореного кластерами, в яких центральний атом ПМ координується переважно Al. Ступінь хімічного впорядкування зростає, а найближча відстань між Al та ПМ (R1(Al-ПМ)) зменшується в ряду Al-Mn → Al-Fe → Al-Co → Al-Ni. При переході від Al-Ni до Al-Cu змінюється характер ближнього порядку розплавів: переважна координація Сu-Cu та збільшення значення R1(Al-ПМ). Показано, що часткова заміна Cu (Mn) у розплавах Al-Cu, Al-Mn на Fe (Co, Ni) приводить до посилення ступеня хімічного локального впорядкування, що вказує на можливість ефективного впливу на структуру багатокомпонентних розплавів. Встановлено збереження основних рис хімічного локального атомного впорядкування та політетраедричного пакування атомів у кристалічних та квазікристалічних фаз на основі Al з ПМ при їх плавленні. На експериментальних кривих СФ це проявляється у вигляді передпіку та висококутової асиметрії другого піку. Встановлено, що здатність до аморфізації розплавів Al-Si-ПМ (ПМ = Fe, Co, Ni) зростає в ряду Mn→Fe→Co→Ni за рахунок посиленням міжатомної взаємодії у парах ПМ-Si та Al-ПМ. Показана подібність локальної атомної структури інтерметалічних сполук Al9Fe2Si2, Al9Co2, Al3Ni та аморфної фази у загартованих сплавах Al-Si-ПМ (ПМ = Fe, Co, Ni), що обумовлює трансформацію останньої у вказані кристалічні фази при відпалюванні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Роїк О. С. Атомна структура розплавів алюмінію з 3d- металами (Mn, Fe, Co, Ni, Cu) та кремнієм : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 фізична хімія / Роїк Олександр Сергійович. - Київ, 2018. - 43 с.
Зібрання