Соціальні детермінанти розвитку сімейного підприємництва в Україні

Дата
2021
Автори
Борщов Олександр Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Теоретичною основою дослідження виступили наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері формування соціологічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу. У ході виконання роботи було розкрито категорію сімейне підприємництво та дотичні до неї поняття, визначено методологічні підходи, які застосовують до вивчення сімейного бізнесу, визначено соціальні фактори, що гальмують розвиток малих підприємств сімейного типу, охарактеризовано систему соціальних детермінант, що позитивно впливають на розвиток сімейного бізнесу, визначити перспективи розвитку сімейного бізнесу в українському суспільстві.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Борщов О. А. Соціальні детермінанти розвитку сімейного підприємництва в Україні : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Борщов Олександр Андрійович. - Київ, 2021. - 59 с.