Особливості перекладу військово-морської термінології у текстах китайських ЗМІ

Дата
2023
Автори
Куций Олег Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У нашій роботі було досліджено поняття публіцистичного стилю, нам вдалося описати лексику, яка функціонує в межах цього стилю. Ми визначили, що військова лексика функціонує в межах цього функціонального стилю та є частиною лексики засобів масової інформації. Частиною публіцистичного стилю є тексти на військову тематику, які під час війни все частіше зустрічаються у засобах масової інформації. Нам вдалося класифікувати основні типи таких текстів. Під час дослідження ми дали визначення поняттям: «термін», «військовий термін». Ми виявили, що військова термінологія може функціонувати, як частина військової лексики. Для того, щоб достовірно визначити «військовий термін» створена класифікація китайськими та американськими лінгвістами. У проаналізованому дослідженні пропонуються дві групи військових текстів: інформаційні та ті, що регламентують діяльність військ. Було досліджено, що тексти військової тематики можна поділити військові-політичні, військово-технічні, військово спеціальні тексти. Класифікація текстів у окремі типи базувалося на таких ознаках: змістовна спрямованість, функціональне призначення, спосіб викладення, орієнтація на реципієнта. Серед проаналізованих військових лексикографічних джерел варто виділити два основних джерела: DOD Dictionary of Military and Associated Terms і 《中国人民解放军军语》, які написані різними мовами, але досліджені правила впорядкування військової термінології є схожими. Нами була проведена порівняльна характеристика цих категорій. Особливостями військового китайського терміну є такі характеристики: вузькоспеціалізованість (专业性), науковість(科学性),універсальність(普遍性),системність(系统性), єдність і однозначність (单一性/单词单义性),нормативність (规范性),авторитетність (权威性). Ці характеристики творять єдину систему впорядкування китайського військового терміну та створюють зрозумілі й чіткі правила щодо його розпізнавання. У нашому дослідженні ми з’ясували, коли у перекладача виникають труднощі з перекладом військово-морської термінології, відповідника у словнику немає, то можна скористатися цієї класифікацією лексичних трансформацій: конкретизація, генералізація, додавання слова, вилучення слова, перестановка слова, зміна частини мови, антонімічний переклад, калькування, транскрипція/транслітерація, модуляція, експлікація. Нами було виявлено, що найчастіше у текстах засобів масової інформації зустрічаються найменування зброї, до яких ми найчастіше застосовували лексичні трансформації калькування і перестановки слова.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Куций О. В. Особливості перекладу військово-морської термінології у текстах китайських ЗМІ : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Куций Олег Володимирович. – Київ, 2023. – 55 с.