Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури

Дата
2016
Автори
Іванова Ганна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації дисциплінарна відповідальність прокурора розглянута як застосування до прокурорів, винних у невиконанні або неналежному виконанні своїх службових обов'язків, порушенні законодавчо установлених обмежень і заборон, а також в учиненні дій, що дискредитують їх як представників прокуратури й можуть зашкодити авторитету прокуратури загалом, дисциплінарних стягнень у виді обмежень особистого або організаційного характеру в порядку дисциплінарного провадження. Обґрунтовується, що з урахуванням того, які обов’язки були порушені, підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності поділяються на порушення: − обов’язків загальних: розголошення охоронюваної законом таємниці, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень; (б) недотримання порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру; (в) учинення дій, що ганьблять звання прокурора й можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості й незалежності, у чесності й непідкупності органів прокуратури; (г) недодержання правил прокурорської етики; порушення правил внутрішнього службового розпорядку; − обов’язків службових: (а) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; (б) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення; (в) у випадках чи в порядку, не передбачених законодавством, втручання чи будь-який інший вплив у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення; (г) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості; використання своїх повноважень у приватних інтересах або в неправомірних інтересах інших осіб. Ключові слова: прокуратура, прокурор, загальні обов’язки, службові обов’язки, службова дисципліна, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, дисциплінарне провадження
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Іванова Г. С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності працівників прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Іванова Ганна Сергіївна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання