Лінгвокультурна адаптація англійських неологізмів в українському рекламному дискурсі

Дата
2023
Автори
Ігнатьєва Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження полягає в комплексному аналізі особливостей лінгвокультурної адаптації англійських неологізмів в українському рекламному дискурсі. Об’єктом дослідження є англійські неологізми та їх відповідники в українському рекламному дискурсі. Предметом дослідження – аналіз особливостей лінгвокультурної адаптації англійських неологізмів в українському рекламному дискурсі. Матеріалом дослідження послугувало 100 фрагментів, вилучених шляхом суцільної вибірки з англомовних рекламних текстів. У ході дослідження проаналізовано лінгвокультурний феномен реклами; лінгвокультурні реалії та проблеми їх перекладу, а також особливості відтворення рекламного тексту. Проаналізовано англійські неологізми та їх роль у мові реклами. Проаналізовано структурно-семантичні особливості неологізмів та функції нової лексики у прагматичному аспекті. Досліджено лінгвокультурні проблеми відтворення англійських неологізмів українською мовою. Розглянуто основні засоби передачі значень рекламних неологізмів українською мовою, зокрема способи перекладу однослівних нових лексичних одиниць. Проаналізовано передачу складних слів; досліджено послівний переклад неологізма-словосполучення (калькування) та перестановки як ключових способів перекладу. Розглянуто специфіку перекладу неологізмів-абревіатур та прагматичну адаптацію при перекладі інновацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ігнатьєва А. Лінгвокультурна адаптація англійських неологізмів в українському рекламному дискурсі : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Ігнатьєва Анастасія. – Київ, 2023. – 89 с.