Розроблення програмної системи перегляду навчального розкладу з різним ступенем деталізації відображення

Дата
2023
Автори
Ручко Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт роботи: використання вебтехнологій, а саме комунікація клієнта з сервером з використанням протоколу HTTP, де сервер виконавши необхідні запити до бази даних та провівши маніпуляції над даними повертає необхідну клієнту інформацію. Предмет роботи: вебзастосунок, який має можливості відображення, навігації та вивантаження інформації, написаний з використанням мови TypeScript з допомогою бібліотек React та TypeORM, середовища Node.js виконання JavaScript-коду. Мета роботи: створити вебзастосунок, який дозволить проводити перегляд розкладу типового факультету великого університету з різними ступенями деталізації відображення. Інструменти розроблення: кросплатформове середовище розробки VSCode, система контролю версій Git, мінімалістичний текстовий редактор Nvim, pgAdmin — система адміністрації СУБД PostgreSQL, Thunar Client — клієнт для тестування роботи API. Результат роботи: було реалізовано вебзастосунок для перегляду розкладу факультету та під час його реалізації досліджено процеси розробки вебзастосунків. Ключові слова: ВЕБЗАСТОСУНОК, КЛІЄНТ, СЕРВЕР, TYPESCRIPT, REACT, NODE.JS, NEXT.JS, POSTGRESQL, HTTP.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Ручко В. Розроблення програмної системи перегляду навчального розкладу з різним ступенем деталізації відображення : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Валерій Ручко. - Київ, 2023. - 41 с.