Створення веб-сайту з використанням статичної генерації

Дата
2022
Автори
Чорнопольський Богдан
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході дипломної роботи було досліджено та порівняно різні генератори статичних сайтів. Створено веб-сайт для Інформаційно-обчислювального центру з використанням генератору статичних сайтів Nikola, мови гіпертекстової розмітки HTML, фреймворків таких як Tailwind CSS для стилів та AlpineJS, GSAP для анімацій. Також було оптимізовано створений за допомогою інструменту Google Lighthouse.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Чорнопольський Б. Створення веб-сайту з використанням статичної генерації : кваліфікаційна робота бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Богдан Чорнопольський. - Київ, 2022. - 39 с.