Розробка методу для оцінки специфічності виявлення антиген-специфічних т-клітин за допомогою пептидних MHC-мультимерів

Дата
2023
Автори
Горачко Лілія Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Оптимізовано підхід для виявлення антиген-специфічних CD8 Т-клітин. Підтверджено специфічність фарбування та високу частку активації досліджуваної антиген-специфічної популяції клітин методом пептидної рестимуляції. Виявлено, що кількість антиген-специфічних Т-клітин залежить від повторної стимуляції з використанням пептидного стимулюючого комплексу (TLR ліганди та пептид). За наявності стимулючого пептиду у концентрації 10 мкг та фарбування тривалістю 24 год, відмічено максимально високу активацію антиген-специфічної CD8+ популяції. Встановлено, що присутність інгібітора протеїнкінази (PKI) впливає на кількість та функціональний стан CD8 Т-клітин. Після оптимізації протоколу з PKI зафіксовано статистично достовірне збільшення рівня активованих клітин і дозволило покращити виявлення популяцій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Горачко Л. Є. Розробка методу для оцінки специфічності виявлення антиген-специфічних т-клітин за допомогою пептидних MHC-мультимерів : кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Горачко Лілія Євгеніївна. - Київ, 2023. - 58 с.