Здійснення права власності подружжя

Дата
2016
Автори
Бажанова Вікторія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації сформульовано доктринальне визначення поняття здійснення права власності подружжя як використання правомочностей, вчинення подружжям або одним з подружжя дій, що становлять складову змісту конкретного суб’єктивного права, зокрема, володіння, користування та розпорядження об’єктами права власності подружжя, з метою досягнення певного правового та фактичного результату. Обґрунтовано висновок, що особа, якій належать права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку), свідоцтво на який було отримане в період існування шлюбу, а заявка на який була подана до укладення шлюбу, має право самостійно, без згоди другого з подружжя, розпоряджатися правами на такий знак для товарів і послуг (торговельну марку). Обґрунтовано висновок, що правовий режим майна, набутого одним з подружжя на підставі інвестиційного договору, безпосередньо залежить від правового режиму коштів, що були сплачені за інвестиційним договором, у той час, як момент набуття права власності на об’єкт інвестиційного договору не впливає на визначення правового режиму такого майна. Обґрунтовано необхідність закріплення імперативної вимоги щодо наявності обов’язкової нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя на вчинення правочинів щодо внесення майна до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та приватного підприємства, оскільки поділу підлягають лише одержані доходи від діяльності таких юридичних осіб, а не саме майно, яке було внесене до статутного капіталу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бажанова В. О. Здійснення права власності подружжя : дис. ...канд. екон. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Бажанова Вікторія Олегівна. - Київ, 2016. – 208 с.
Зібрання