Взаємозв’язок індивідуально-психологічних властивостей та мотивації особистості працівників інформаційних технологій

Дата
2022
Автори
Потьомін Ігор Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі був виконаний теоретичний аналіз питання особистісних та мотиваційних характеристик працівників сфери інформаційних технологій. У зв’язку з постійними змінами у буденності, різкими підйомами і спадами тенденцій запиту на фахівців ІТ сфери від внутрішнього та зовнішнього ринку праці зростає потреба у дослідженнях моделей індивідуально-психологічних характеристик та кар’єрної мотивації особистості. Виявлено наступну статево-вікову відмінність особистісних та мотиваційних характеристик: особистісні відмінності за статтю показали, що чоловіки у порівнянні з жінками більш впевнені в собі, менше піддаються подразникам та стійкіші до емоційних перешкод. Встановлено характер взаємозв’язку особистісних та мотиваційних характеристик спеціалістів: кар’єрно-мотиваційні шкали не корелюються між собою; сприймання корпоративних задач як своїх пов’язане з прив’язаністю та відповідальністю фахівця; прив’язаність, самоконтроль та експресивність мають сильні взаємозв'язки; рівень зацікавленості та навчаємості пов’язаний з відповідальністю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Потьомін І. О. Взаємозв’язок індивідуально-психологічних властивостей та мотивації особистості працівників інформаційних технологій : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 053 Психологія / Потьомін Ігор Олексійович. - Київ, 2022. - 75 с.