Стан і перспективи розвитку філософії в сучасній Україні

Дата
2023
Автори
Тулянцева Аліса Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета даної роботи – визначити стан і перспективи розвитку філософії в сучасній Україні. Об’єктом дослідження виступає стан філософії і історії філософії в Україні. Предметом дослідження стан філософії і історії філософії в Україні, а також його перспективи. У ході виконання дослідження було вивчено загальні тенденції та особливості різних моделей використання методології історико-філософського дослідження. Були досліджені принципи, стратегії та методи, які використовуються в українськими філософами в процесі проведення досліджень. Загальні висновки до наукової роботи сформова наступним чином: - сучасна українська філософія знаходиться у складному стані, що характеризується рядом викликів і завдань, які потребують вирішення. - проблема меж “національної філософії” є предметом дискусій, і термінологічні розбіжності у філософському дискурсі не сприяють розвитку теми “популярної” філософії в українському контексті і виходу її на нові теоретико-методологічний рівень. - українська філософія досі зазнає впливу тріади Гегель-Маркс-Совєти, що є одним зі специфічних мотивів досліджень є пошук історичних альтернатив гегельянсько-марксистській парадигмі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Тулянцева А. Д. Стан і перспективи розвитку філософії в сучасній Україні : кваліфікаційна робота … бакалавр : 033 філософія / Тулянцева Аліса Дмитрівна. – Київ, 2023. – 42 с.