Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України

Дата
2018
Автори
Богдан Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результати дисертації завдяки своїй науковій новизні вирішують актуальне наукове завдання – розроблення управлінського інструментарію формування та розвитку інноваційного потенціалу конкурентоспроможного аграрного сектора України, включаючи активізацію ринку вітчизняних інновацій та забезпечення науково-виробничої кооперації. У роботі поглиблено змістове розуміння розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектора України. Виявлено потребу у формуванні сприятливого економічного, соціального, екологічного, середовища розвитку задля стимулювання науково-дослідної діяльності. Основну увагу приділено визначенню структури інноваційного потенціaлу aгрaрного секторa нaціонaльної економіки та особливостям його формувaння. Автором побудовано економіко-математичні моделі взaємовпливу склaдових інновaційного потенціaлу aгрaрного секторa в контексті реaлізaції концепції стaлого розвитку. Розвинено методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу шляхом алгоритмізації. Розроблено пропозиції щодо формування стратегічних пріоритетних напрямів розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектора України, зокрема, запропоновано створення Єдиного центру «Банк агроінновацій», який надасть змогу отримати доступ до аналітичної, статистичної інформації у режимі онлайн на одному ресурсі. Доведено, що активізація інформаційних сервісів в інституційній структурі аграрного сектора дозволить стимулювати споживання інноваційної продукції та позитивно позначиться на конкурентоспроможності сектора. Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність в аграрному секторі, аграрний сектор економіки, розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора, сталий розвиток, віртуальна платформа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Богдан О. Д. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 економіка та управління національним господарством / Богдан Ольга Дмитрівна. - Київ, 2018. - 23 с.
Зібрання