Інтеграція ГІС у навчання географії

Дата
2023
Автори
Попович Вікторія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми інтеграції геоінформаційних систем у навчання географії полягає у необхідності використання сучасних технологій для покращення якості навчання і формування компетентностей учнів. В сучасному інформаційному суспільстві, де географічні знання та розуміння місцевості мають велике значення, ГІС є потужним інструментом для збору, аналізу та візуалізації географічної інформації. Інтеграція ГІС у навчання географії є актуальним та перспективним напрямом розвитку освіти. Використання цих технологій дозволяє покращити якість навчального процесу, активізувати пізнавальну діяльність учнів та підвищити рівень географічної грамотності. Для успішної реалізації інтеграції ГІС у навчання необхідно забезпечити доступ до відповідного обладнання та програмного забезпечення, підготувати вчителів до роботи з ГІС та створити систему підтримки та методичного супроводу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 014 Середня освіта (Географія)
Бібліографічний опис
Попович В. А. Інтеграція ГІС у навчання географії : кваліфікаційна робота бакалавра : 014.07 Середня освіта (Географія) / Попович Вікторія Анатоліївна. - Київ, 2023. - 38 с.