Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області

Дата
2014
Автори
Голуб Геннадій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розкрито механізм формування територіальної організації життєдіяльності населення регіону та науково-методичні основи її функціонування. Узагальнено наукові підходи до вивчення життєдіяльності населення, на основі яких обґрунтовано принципи дослідження системи життя і діяльності людини. Запропоновано методичні основи суспільно-географічного дослідження життєдіяльності населення. Розкрито та проаналізовано вплив чинників на формування системи життєдіяльності населення Волинської області. Функціонально-компонентна структура життєдіяльності населення Волинської області включає наступні складові: електоральну поведінку, рівень доходів населення, ринок праці і зайнятість населення, розвиток малого бізнесу, житловий фонд та побутову оснащеність житла, споживання послуг населенням. Функціонально-територіальна структура життєдіяльності населення Волинської області складена трьома міжрайонними системами життєдіяльності, 16 районними системами життєдіяльності, в межах яких поряд з районними вузлами, формуються 12 кущових центрів. Виділено 4 групи адміністративних одиниць регіону, які згруповані за сприятливістю умов та якістю життєдіяльності населення. Функціонально-управлінська структура життєдіяльності населення у Волинській області розгортається через органи місцевої влади. Розроблено напрями вдосконалення системи життєдіяльності населення Волинської області, основними з яких є проведення виваженої соціальної регіональної політики, забезпечення невпинного підвищення рівня та якості життя населення, активна мотивація суспільства до трудової та підприємницької діяльності, створення сприятливих умов для всебічного розвитку людини. Ключові слова : життєдіяльність населення, Волинська область, територіальна організація, елементи системи життєдіяльності, регіон, якість життя.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Голуб Г.С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна та соціальна географія / Голуб Геннадій Сергійович. - Київ, 2014. - 26 с.
Зібрання