Отримання та дослідження каталітично активних поліанілінових нанокомпозитів

Дата
2023
Автори
Компанієць Олена Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи - дослідити вплив поліаніліну на каталітичні властивості зразків, які застосовуються як каталізатори гідрування ненасичених гетероциклів. Отримані нанокомпозити досліджувалися методами ІЧ, Раман-спектроскопії, Атомної адсорбції. Каталітична активність матеріалу визначалася за критерієм виходу продукту у модельній реакції гідрування. Оцінка ефективності базувалася на критерії відношення виходу цільового продукту до собівартості нанокомпозиту.
The aim of the work was to investigate the effect of polyaniline on the catalytic properties of samples used as catalysts for the hydrogenation of unsaturated heterocycles. The resulting nanocomposites were investigated by IR, Raman and atomic adsorption spectroscopies. The catalytic activity of the material was determined by the product yield criterion in the model hydrogenation reaction. The evaluation of efficiency was based on the criteria of the ratio of the output of the product to the cost price of the nanocomposite.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Компанієць О. О. Отримання та дослідження каталітично активних поліанілінових нанокомпозитів : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Компанієць Олена Олегівна. - Київ, 2023. - 65 с.