Методи атестації розподілених систем на базі сервісно-орієнтованої архітектури

Дата
2023
Автори
Харченко Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено архітектуру сервісно-орієнтованих систем та методи атестації, розроблено серверну частину інформаційної системи «Інтернет-магазин», спроєктовано множину тестів та проведено тестування, зроблено порівняльний аналіз застосованих методів тестування. КЛЮЧОВІ СЛОВА: СЕРВІС, СИСТЕМА, API, JAVA, SWAGGER UI, UML, ТЕСТУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ, CYPRESS, ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Харченко А. Методи атестації розподілених систем на базі сервісно-орієнтованої архітектури : кваліфікаційна робота ... магістра : 122 Комп'ютерні науки / Анастасія Харченко. - Київ, 2023. - 72 с.