Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х – 2015 рр.)

Дата
2016
Автори
Резнік Ігор Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню історичного аспекту процесу функціонування української банківської системи наприкінці XX – на початку XXI ст. та її впливу на соціально-економічне і суспільно-політичне життя України. Проаналізовано її структуру, нормативно-правові засади функціонування, фінансовий та кадровий потенціал. Досліджено діяльність українських банків та соціально-економічне становище України, що дозволило виявити недоліки банківської системи та причини частих криз у ній. Висвітлено вплив НБУ і комерційних банків на економічний розвиток України та рівень добробуту населення. Визначено місце, яке займали проблеми банківської системи в діяльності органів державної влади та українських політичних партій. Висвітлено вплив банківської сфери на настрої, політичні вподобання і суспільно-політичну активність громадян. Розкрито роль банківської системи як одного з важливих чинників розвитку незалежної української держави.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Резнік І. С. Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін. 1990-х – 2015 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Резнік Ігор Сергійович. - Київ, 2016. - 243 с.
Зібрання