Розробка програми компресії CSV-файлів

Дата
2021
Автори
Гутаревич Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі детально розглянуто специфіку формату CSV; виконано загальний огляд компресії даних; детально розглянуті деякі методи компресії без втрат; розроблено алгоритм, який враховує специфіку даних у форматі CSV в процесі їх компресії; розроблений алгоритм був реалізований у програмі, яка призначена для стиснення файлів у форматі CSV; розроблена програма була протестована на ряді файлів у форматі CSV; на основі даних отриманих в результаті тестування був зроблений висновок про доцільність використання програми з ціллю стиснення CSV-файлів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гутаревич О. С. Розробка програми компресії CSV-файлів : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Гутаревич Олександр Сергійович. - Київ, 2021. – 75 с.