Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій

Дата
2016
Автори
Джалілов Азар
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню фрагментації виробничих систем транснаціональних корпорацій. У роботі досліджено міжнародне виробництво як економічна категорія, розкриті сучасні теорії ТНК, зокрема теорія фрагментації міжнародного виробництва, проаналізовані методологічні питання розвитку глобальних ланцюжків створення вартості транснаціональних фірм. В дисертації виявлені масштаби та географічна конфігурація сегментованих систем виробництва глобальних компаній, розкритий інституційний механізм ланцюжків створення вартості цих корпорацій, визначена система контролю та координації фрагментованого виробництва ТНК, досліджені детермінанти локалізації фрагментів міжнародних виробничих систем корпорацій. Інституційна структура системи фрагментованого міжнародного виробництва розглядається з трьох критеріїв: акціонерної власності (акціонерного контролю), класифікації функцій створення вартості, залежно від стратегії організації бізнесу учасників ГЛСВ. Проаналізовано макроекономічні ефекти поглиблення фрагментації виробництва ТНК в країнах-учасниках глобальних ланцюжків створення вартості, розкрито потенціал України для участі в мережах створення вартості ТНК. Ключові слова: транснаціональні корпорації, прямі іноземні інвестиції, фрагментація міжнародного виробництва, глобальні ланцюжки створення вартості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Джалілов А. Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Джалілов Азар . - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання