Морфогенез та репродуктивна здатність раритетних каудексоподібних сукулентів в умовах інтродукці

Дата
2018
Автори
Авєкін Ярослав Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі представлено результати досліджень морфогенезу в умовах інтродукції трьох раритетних каудексоподібних сукулентних таксонів родини Apocynaceae на прегенеративному періоді розвитку, проведено дослідження структури їх насінин та визначено механізми, локалізацію, а також етапи утворення характерних сукулентних метаморфоз. Проведено уточнюючу біоморфологічну характеристику обраних видів та надано змістовний опис поняттю «каудексоподібні рослини». За результатами досліджень морфології та фенології квіток модельних особин A. obesum розроблено дієву методику штучного перехресного запилення, яка може використовуватися для репродукції інших раритетних сукулентних та мезофітних таксонів родини Apocynaceae з подібною будовою генеративних органів. Виявлено два типи будови тести насінин: екзотестальний в Petopentia natalensis, а також екзомезотестальний в Adenium obesum та Fockea edulis. При цьому видозміни в гіпокотилярній частині зародків в Adenium obesum та Fockea edulis простежуються вже на латентній стадії онтогенезу. Показано залежність між об’ємом зародка та ступенем розвитку ендосперму насінин досліджуваних видів: чим більший об’єм гіпокотилярної частини зародка, тим тонший шар ендосперму. З’ясовано, що формування розширеної базальної частини стебла у досліджених таксонів відбувається шляхом комбінованого медулярно-кортикального первинного потовщення. Дослідження показало, що для Adenium obesum на стадії проростку, а для Petopentia natalensis і Fockea edulis на стадії ювенільних особин, характерно формування перидерми, що найімовірніше є еволюційним пристосуванням до аридних умов клімату. Ключові слова: Adenium obesum, Petopentia natalensis, Fockea edulis, сукуленти, каудексоподібні рослини, гіпокотиль, морфогенез, інтродукція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Авєкін Я. В. Морфогенез та репродуктивна здатність раритетних каудексоподібних сукулентів в умовах інтродукції : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 ботаніка / Авєкін Ярослав Володимирович. - Київ, 2018. - 248 с.
Зібрання