Оптичні сенсори на основі поруватих фотонних кристалів

Дата
2022
Автори
Олянін Микола Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджувалася спектральна залежність коефіцієнта відбиття мультишарової структури типу Брегівський рефлектор виготовленої з поруватого кремнію від аналіту в порах. Проведено теоретичний розрахунок і побудовані графіки відбивної здатності брегівського дзеркала і брегівського дзеркала зі щілиною. Встановлено, що за наявності аналіту, коефіцієнт відбиття брегівських дзеркал більша ніж з повітрям. Результати теоретичних розрахунків підтвердив експеримент. Отримані результати можуть бути використані для створення багаторозмірних оптичних сенсорних структур, підвищення ефективності існуючих сенсорних структур на основі Брегівских рефлекторів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Олянін М. О. Оптичні сенсори на основі поруватих фотонних кристалів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Олянін Микола Олександрович. - Київ, 2022. - 23 с.